NOTICIA DE NA CLARA

S'ATRACA SANT JOAN!!
NA CLARA ESTA MOLT LLIGADA A LA FESTA AMB LES FLORS QUE POSEN AL TAMBOR DEL FABIOLER.
LES FA UNA TIA SEVA I ELLA L'AJUDA.