NOTICIA GERARD

A Disnei vaix puja amb un globu vins a 100 metres d'elsade i si inau mus u pesereu pipa. Adeu i grasies.


 Gerard