NOTICIA D'EN PAU

S'aproxima l'cincugema i prest vindran les vacances i jo a l'incugema pot aser que aniguem a l'otel de el nostre amic Joan 

Pau