ADEU


ADEU A TOTS. US DURÉ PER SEMPRE DINS EL MEU COR.